شرکت مسافرتی و گردشگری سفر سلامت آلامتو

شرکتی به گستردگی خاورمیانه (خدمات کلیه اعمال جراحی با پزشکان فوق تخصص)

ديدار مدير عامل شركت با جناب آقاي دکتر سلطاني فر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كل كشور

ديدار مدير عامل شركت مسافرتي و گردشگري سفر سلامت آلامتو با جناب آقاي دکتر سلطاني فر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كل كشور

ديدار مدير عامل شركت مسافرتي و گردشگري سفر سلامت آلامتو با جناب آقاي دکتر سلطاني فر معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كل كشور در تاريخ ۲۷/۸/۹۳ در دفتر جناب آقاي دکتر سلطاني فر معاون رئيس جمهور انجام شد. جناب آقاي سلطاني فر در زمينه توريست درماني، مساعدت‌ها و راهنمايي‌هاي لازم را به مدير عامل شركت آقاي عليرضا خنفري ارائه فرمودند و دستورات لازم را جهت رفع مشكلات موجود با وزارت امور خارجه را صادر فرمودند. همچنين جناب آقاي دکتر رحماني موحد معاونت محترم سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كل كشور مسئول پيگيري مشكلات موجود با وزارت خارجه شدند و جناب آقاي دکتر رحماني موحد دستورات لازم را جهت رفع موانع صادر فرمودند.

۲۷ آبان ۹۳